Úspešní Slováci

Chcel by som túto časť projektu venovať aj ľuďom, ktorí významnou mierou prispievajú k lepšiemu životu na Slovensku, no nie je o nich tak často počuť. Snáď preto, lebo si svoje súkromie strážia a nemajú potrebu na seba upozorňovať. Za všetko hovoria najmä ich činy.