Trendológia

BESTSELLER

Autor : William Higham

Vydavateľstvo : Eastone Books

Kategórie : Bestsellery Práca

Ako rozpoznať a predpovedať budúce trendy v správaní zákazníkov

Trendológia je jedna z prvých kníh, ktorá pomenúva existujúce trendy a odhaľuje ich silný vplyv na svetové trhy. William Higham, uznávaný odborník v oblasti spotrebiteľského výskumu, v nej na konkrétnych príkladoch dokazuje, aké dôležité je pre firmy trendy správne predpovedať a zaoberať sa nimi. Trendológia je prehľadný a systematicky koncipovaný sprievodca, ktorý pomáha poznatky zo skúmania trendov (toho, čo konečný spotrebiteľ ešte len bude chcieť) pretaviť do získania konkurenčnej výhody a zisku.
Kniha je rozdelená na dve časti: trendy a trend marketing. V prvej časti sa autor zaoberá tým, čo sú trendy, prečo sú dôležité, ako sa rodia, ako môžu ovplyvniť každý výrobný sektor či spotrebiteľský segment a ako predvídanie trendov môže firme priniesť ďalšie obchodné príležitosti či rozšíriť jej pole pôsobnosti.
V druhej časti Trendológie autor navrhuje rámec pre "trend marketing". Tento pojem vysvetľuje ako postupný proces úspešnej implementácie trendov do obchodnej stratégie.
Trendológia ukazuje čitateľovi, ako:
- sa dajú trendy spozorovať skôr, než sa stanú súčasťou prevládajúceho prúdu, ako ich objaviť v nočných kluboch či štatistikách, sledovaných skupinách či na online fórach;
- trendy predvídať a odhadnúť ich ďalší vývoj,
- zistiť, či, ako a kedy trendy ovplyvnia biznis a zákazníkov,
- najefektívnejšie trendy využiť v prospech biznisu,
- využiť pozitívne vplyvy trendov a vyhnúť sa negatívnym;
- ako o dôležitosti trendov presvedčiť ostatných a ich skúmanie zaviesť ako politiku podniku,
- a ako využiť trendy na celkové zlepšenie obchodnej stratégie či marketingu.

  • EAN 9788081091469 
  • ISBN 978-80-8109-146-9 
  • Rozmery 155 × 225 mm 
  • Termín vydania 1.10.2010
  • Odosielame ihneď
15,39 € 18,99 €
Please select variants first