Ako vedú úspešní lídri

NÁŠ TIP

Osvedčené zásady sebariadenia a vedenia ľudí

Autor : Brian Tracy 

Vydavateľstvo : Eastone Books

Kategórie : Práca

V knihe Ako vedú úspešní lídri autor odhaľuje stratégie, ktoré používajú špičkoví manažéri a podnikatelia na dosiahnutie výnimočných výsledkov bez ohľadu na náročnosť trhu či tlak konkurencie. Veľmi jasne definuje vlastnosti a predpoklady úspešného lídra, odporúča spôsoby, ako ich rozvíjať a neustále zdokonaľovať. Dozviete sa, ako sebe i svojmu tímu stanoviť jasné ciele, vymedziť priority a kľúčové úlohy, na ktoré sa treba zamerať, rýchlejšie riešiť problémy a robiť lepšie rozhodnutia, zvoliť vhodný štýl vedenia pre danú situáciu motivovať svojich ľudí k mimoriadnym výkonom.

  • ISBN 978-80-8109-145-2
  • Rok vydania 2010
  • Jazyk Slovenský jazyk
  • Počet strán 192
  • Väzba brožovaná
  • Hmotnosť 226 g
  • Rozmer 145 x 207 x 15
  • Odosielame ihneď
8,79 € 10,99 €
Please select variants first

Naša recenzia

Túto knihu by som hneď v úvode definoval ako "povinné čítanie", alebo "must have" každého riadiaceho pracovníka, ale aj toho, kto sa týmto lídrom chce stať. Táto kniha, rovnako ako aj všetky ostatné knihy Briana Tracyho je napísaná jednoducho a zrozumiteľne, bez nepotrebných omáčok.

Úvod knihy je venovaný vodcovstvu, ako osobnostnej charakteristike. Sú tu zhrnuté základné charakteristiky lídra a spôsoby, akými sa líder prejavuje v pôsobení v spoločnosti. Veľké plus prikladám aj interaktivite knihy, kde autor ponúka čitateľovi možnosť nahliadnuť na seba ako lídra formou dotazníka, kde čitateľ dostane pomerne jasnú predstavu o veciach ktoré o sebe vie, ale najmä na tie, ktoré nevie a nemá ich jasne zadefinované.

Zaujímavé je taktiež autorove riešenie rôznych situácií v biznise formou použitia rôznych metód prebraných z vojenského prostredia, na ktorých ilustruje, ako viesť a víťaziť v bojoch na poli podnikania. Kniha taktiež zdôrazňuje dôležitosť ľudského faktora, čo je jeden z najdôležitejších faktorov úspechov samotného manažéra. Téme ľudí a ich potenciálu je venovaná takmer 1/3 knihy, čiže ak si ju prečítajú aj ľudia z oblasti HR, určite to prospeje aj im a ich práci.

Kniha je popretkávaná množstvom citátov známych osobností, vhodne zapadajúcich do kontextu jednotlivých kapitol. Tak, ako bol začiatok knihy venovaný spoznaniu samého seba, koniec je venovaný dotazníku, ktorý čitateľovi pomôže spoznať to najdôležitejšie. Svojho ideálneho zákazníka, svoje produkty, silné a slabé stránky spoločnosti a akú úlohu hrá konkurencia vo vašom type podnikania.

Na záver v skratke : Jednoduchá kniha s veľkou pridanou hodnotou a kúsok, ktorý by mal mať každý riadiaci pracovník vo svojej knižnici. Či už pre skúseného manažéra, alebo človeka s ambíciami sa ním stať by mohla byť akousi prvou pomocou pri riešení akéhokoľvek problému, alebo kritickej situácie. Ponúka základy, na ktorých sa dá stavať úspech jednotlivca, aj úspech celej spoločnosti.

Odporúčam : Manažéri, riadiaci pracovníci, zamestnanci personálnych oddelení firiem, majitelia firiem.

Obľúbený citát : "Jasná vízia a celkom konkrétne plány - takto získate sebadôveru a silu osobnosti."

Recenziu spracoval : Rasťo

Všetky knihy v ponuke od Brian Tracy :