ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade, že ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy, nižšie nájdete vzor dokumentu, ktorý si stiahnite a vyplňte, pošlite nám scan dokumentu mailom na obchod@motivacnaliteratura.sk, alebo originál poštou na adresu Ing. Rastislav Ocelka - MOTIVA, Trieda Andreja Hlinku 22, 949 01 Nitra. Zároveň Vás žiadame odoslať nepoškodený tovar na horeuvedenú adresu. Po prijatí žiadosti a tovaru Vám v lehote 7 dní budú Vaše peňažné prostriedky pripísané na Váš účet, prípadne Vám bude odoslaná poštová poukážka na sumu zodpovedajúcu obstarávacej ceny vráteného tovaru.