Viktor E. Frankl

08.05.2021

Viktor Emil Frankl MD, Ph.D. , bol rakúsky neurológ a psychiater ktorý prežil holokaust. Frankl bol zakladateľom logoterapie, čo je forma existenčnej analýzy "tretej viedenskej školy" psychoterapie. Mal priateľský vzťah so Sigmundom Freudom, s ktorým si počas štúdia intenzívne dopisoval. Dokonca rukopis, ktorý Freudovi poslal bol uverejnený v medzinárodnom vestníku psychoanalýzy. So svojimi prednáškami o zmysle života začal v pomerne mladom veku. Už ako 15 ročný sa dokázal postaviť pred publikum a prednášať o sociálnych nerovnostiach medzi občanmi jeho krajiny.


Jeho kniha Hľadanie zmyslu človeka (vyšla pod iným názvom v roku 1959: "Od tábora smrti k existencializmu" . Pôvodne vyšla v roku 1946 ako "Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager" zaznamenáva jeho zážitky ako chovanca v koncentračnom tábore a popisuje jeho psychoterapeutickú metódu hľadania významu vo všetkých formách existencie, aj tých najhorších, a teda dôvod, prečo ďalej žiť. Bol jednou z kľúčových postáv existenčnej terapie.


Po skončení 2. svetovej vojny emigruje do USA, kde sa stáva profesorom na Univerzite a pokračuje vo svojej lekárskej praxi. Jeho úspech v oblasti logoterapie vrcholí založením Juhonemeckého inštitútu logoterapie, ktorý zakladá jedna z jeho študentiek. Medzi jeho záľuby okrem prednášania a písania patrilo najmä lietanie.