Tom Phillips

11.05.2021

Tom Phillips je novinár a autor. Je redaktorom časopisu Full Fact, nezávislej britskej charitatívnej agentúry pre kontrolu faktov. Predtým bol redaktorským riaditeľom spoločnosti BuzzFeed UK, kde (okrem informovania o závažných problémoch a písania vtipov) viedol ocenený tím vývojárov, ktorí vytvorili nové inovatívne redakčné formáty. 

Predtým pomáhal s vytváraním a uvádzaním na trh veľmi vplyvnej digitálnej platformy UsVsTh3m spoločnosti Trinity Mirror, pracoval tiež pre spoločnosti MSN a Metro a pre vývoj televízie.  Jeho literárne diela sú založené na faktoch, ktoré privedú k úsmevu, ale aj k zamysleniu, ako niekto niekedy dokázal niečo tak absurdné a šokujúce.