Tipy na kreatívne riešenia zložitých situácií

21.05.2021

Brian Tracy je celosvetovo uznávaným odborníkom na oblasť osobnostného rozvoja a produktivity v zamestnaní. Vo svojej knihe "Ako vedú úspešní lídri" uvádza, ako možno kreatívne riešiť problémové situácie v spoločnosti z pohľadu riadiaceho pracovníka. Zameranie na cieľ, jasné pomenovanie a cielené otázky, to sú základné predpoklady na vyriešenie akéhokoľvek problému. Ich konkrétne riešenie je podľa Tracyho možné viacerými kreatívnymi metódami, ktorými sú napríklad :

Mindstroming 

Jedná sa o kráľovskú metódu, často nazývanú aj metóda dvadsiatich nápadov. Základom tejto metódy je jasná formulácia problému vo forme otázky. Napríklad : Ako by sme mohli dosiahnuť zvýšenie predaja o 10% ?. Následne si napíšte 20 odpovedí na túto otázku (prípadne že ich bude viac, kľudne dajte viac). Následne si z nich vyberte aspoň jednu a začnite s ňou pracovať.

Brainstorming

Tento postup je pomerne často využívaný. Jedná sa o prácu v skupine, optimálne 4 - 8 ľudí. Pre podnietenie kreativity je potrebné, aby sme časovo obmedzili trvanie tejto metódy(15 - 45 minút). Ako tím líder si kľudne zoberte stopky a informujte zamestnancov, koľko im času ešte priebežne ostáva. Otázku položte čo najkonkrétnejšie. Ubezpečte zainteresovaných ľudí, že žiadny nápad nebude posudzovaný ako hlúposť a akýkoľvek nápad je vítaný. Ak je možné vytvorte čo najviac uvoľnenú atmosféru, aby boli zúčastnení čo najviac uvoľnení a tým uvoľnili aj svoj potenciál v maximálnej možnej miere.

Metóda "Dokonči vetu.."

Zadajte problém, ako začiatok vety a na dokončenie vyzvite svojich spolupracovníkov. Napríklad : "Zdvojnásobili by sme predaj, keby ..." A nechajte spolupracovníkov postupne dokončovať túto vetu. Jednoduchá metóda, ktorej výsledky môžu byť až obdivuhodne prospešné. Ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása.

Metóda myslenia bez kotvy

Podľa autora je to jedno z najlepších kreatívnych foriem riešenia akéhokoľvek problému. Princípom tejto metódy je úplné odosobnenie sa od riešeného problému. Veľkou výhodou tohto cvičenia je taktiež to, že oslobodzuje myseľ od vedomých aj podvedomých bariér. Keď sa spýtate otázku : "Vediac to, čo viem dnes, čo by som nerobil, keby som mal začať odznova? Touto otázkou získame odstup a často sa nám vynoria nové riešenia a uvedomíme si ďalšie možnosti, ktoré existujú. Kľúčom k riešeniu je práve "tvorivý odstup" od riešeného problému, alebo situácie.

Rada na záver :

Pri rozhodovaní a riešení situácií často zohráva dôležitú úlohu ego. Vždy preto pri používaní akejkoľvek z týchto metód uistite zúčastnených, že majú právo sa pri svojich nápadoch a tvrdeniach mýliť. A že chápete, že každý z nich bude považovať práve ten svoj nápad za najlepší. na prekonanie tejto bariéry je vhodné, aby ste vyzvali zúčastnených, aby sa v duchu preniesli na miesto vedúceho a hodnotili aj svoj nápad v kontexte všetkých nápadov.

Zdroj : Brian Tracy - Ako vedú úspešní lídri

Tituly od Briana Tracyho v našej ponuke :