Thomas C. Foster

01.06.2021

Thomas C. Foster je profesorom anglického jazyka na University of Michigan-Flint, kde prednáša súčasnú literatúru, drámu, poéziu aj kreatívne písanie. Knihu Čítaj literatúru ako profesor prinášame v zrevidovanej podobe. V tomto diele autor zúročil svoje tridsaťročné skúsenosti z prednáškových siení. Podnetné, zábavné a inšpiratívne rozprávanie nie je určené len znalcom literatúry, ale aj študentom a laikom, ktorí chcú hlbšie porozumieť textom. Aj v ďalšom diele Čítaj romány ako profesor rozoberá najdiskutovanejšiu literárnu formu - román. Ukazuje, ako sa menila jeho forma v jednotlivých storočiach, keď sa v ňom odrážali sociálne zmeny a technologické napredovanie. Záujmu čitateľov a tešia aj jeho ďalšie diela: Čítaj poéziu ako profesor, Čítanie zo strieborného plátna.

Oficiálna webstránka : www.thomascfoster.com