Robert I. Sutton

03.06.2021

Robert Sutton je profesorom vedy a inžinierstva a profesorom organizačného správania na Stanforde. Sutton vyučuje kurzy psychológie podnikania a riadenia na Stanforde od roku 1983. Je spoluzakladateľom Centra pre prácu, technológiu a organizáciu , ktoré osobne riadil v rokoch 1996 až 2006. Je tiež spoluzakladateľom Stanford Technology Ventures Program a Hasso Plattner Institute of Design, ktorý všetci nazývajú "škola D".

Sutton študuje inovácie, vodcovstvo, väzby medzi manažérskymi znalosťami a činnosťou organizácie, škálovanie excelentnosti a dynamiku pracoviska. Publikoval viac ako 100 článkov a kapitol o týchto témach v recenzovaných časopisoch a populárnej tlači.