Phil Dourado

03.06.2021

Phil Dourado radí so spoločnostiam, aby im pomohol rozvíjať vodcovské osobnosti a zamerať sa na zákazníka . Robí to vytváraním inšpiratívnych, ale praktických učebných materiálov dodávaných cez podnikové intranety a interným e-mailom. Ak to nerobí, je editorom webového obsahu B2B. A ak toto nerobí, píše pre množstvo celoštátnych novín a časopisov. Redigoval tiež dva B2B časopisy.

Oficiálna webstránka : www.phildourado.com

Kategórie