Orit Gadiesh

15.05.2021

Podnikateľka Izraelského pôvodu Orit Gadiesh je predsedkyňou spoločnosti Bain & Company. Je všeobecne uznávaná ako odborníčka na riadenie a firemnú stratégiu. Orit pomáha vrcholovému manažmentu pri správe portfólií, vývoji a implementácii globálnej stratégie a digitálnej stratégie . Pracovala v mnohých priemyselných odvetviach vrátane spotrebného tovaru , automobilového priemyslu, ocele, priemyselných výrobkov, maloobchodu , počítačov, telekomunikácií , elektroniky a zdravotníctva . Čas na aktívnu prácu s klientmi delí medzi Severnú Ameriku, Európu a Áziu.

Pani Gadiesh často prispieva do obchodných publikácií. Články, ktorých je autorkou, sa objavili v publikáciách ako The Wall Street Journal , Harvard Business Review a Forbes , ako aj v mnohých ďalších významných obchodných novinách a časopisoch po celej Amerike, Európe a Ázii. Je spoluautorkou knihy "Poučenie z private equity, ktorú môže každá spoločnosť použiť" a je vyhľadávanou rečníčkou na konferenciách po celom svete.

Oficiálna webstránka : www.bain.com

Kategórie