Nicholas Bate

16.05.2021

Nicholas Bate zameral svoj život na podporu ľudí, ktorí chcú využívať svoj skutočný a plný potenciál. Pracuje pre menšiu konzultačnú firmu Strategic Edge, ktorá  sa špecializuje na vytváranie dlhodobých konkurenčných výhod pre svojich klientov prostredníctvom individuálnych analýz. Medzi jeho klientov patria okrem iných Royal Sun Alliance, Starbucks, Microsoft, The BBC a Oxfam.

Je autorom priekopníckeho seminára "Personal Excellence", programu používaného ako základ pre kultúrne zmeny v mnohých organizáciách. Okrem tohto seminára  zaviedol aj mnoho prevratných koncepcií rozvoja v oblasti vedenia, budovania tímu a predaja. Nicholas je mnohými spoločnosťami hodnotený ako inšpiratívny, ale zároveň veľmi pragmatický rečník. Vyučuje po celom svete a je obzvlášť zručný v práci s veľkým publikom.

oficiálna webstránka : www.nicholasbate.typepad.com

Kategórie