Mark Williams

14.05.2021

Celým menom Mark G. Williams, D Phil , je profesorom klinickej psychológie a hlavným vedeckým pracovníkom na Oxfordskej univerzite. Pracuje a tvorí na katedre psychiatrie a katedre experimentálnej psychológie. Pracoval a prednášal na mnohých univerzitách ako hosťujúci profesor. Je členom Britskej psychologickej spoločnosti, Akadémie lekárskych vied a Britskej akadémie. 

Profesor Williams spolu s kolegami Johnom Teasdaleom (Cambridge) a Zindelom Segalom (Toronto) vyvinuli kognitívnu terapiu založenú na všímavosti ako prevenciu relapsu a recidívy depresívnych stavov. Celkovo sa jeho celoživotný výskum týka depresívnych stavov a samovražedných sklonov. Medzi jeho špeciality patria najmä metóda vyšetrovania špecifickosti autobiografickej pamäte, ktorá sa využíva na pomoc pri porozumení procesov, ktoré zvyšujú riziko samovražedného správania pri depresii.

Kategórie