Mark Harnett

15.05.2021

Mark Harnett zohral kľúčové úlohy pri budovaní a rozvoji internetových firiem a marketingových kampaní vo vyhľadávaní pre množstvo internetových start-upov a malých firiem. Taktiež vytvoril a uviedol na trh úspešné online reklamy a produkty na generovanie návštevnosti na stránkach Vicinity, Move.com, Loopnet a Experian MetaReward. Je riaditeľom spoločnosti Drak Marketing, kde poskytuje firmám poradenstvo v oblasti marketingu vo vyhľadávaní a stratégií získavania zákazníkov. Ako sám vraví, v biznise urobil množstvo chýb a práve na nich staval svoju úspešnú kariéru. Pracuje ako riaditeľ spoločnosti Drak marketing, ktorá poskytuje svoje služby nadnárodným spoločnostiam pôsobiacim predovšetkým v oblasti spotrebného tovaru. 

Kategórie