Lawrence Susskind

03.06.2021

Lawrence Susskind je profesorom na Univerzite MIT, spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov na tému podnikanie a spoločnosti. Ako profesor ponúka s rôznymi neziskovými spoločnosťami prednášky na tému podnikanie a úspech. Zároveň tiež vystupuje ako mediátor a školiteľ mediátorov, kde jeho hlavnou témou je účasť mediátorov v sporoch, ktoré majú viac strán ako dve.

Oficiálna webstránka : https://lawrencesusskind.mit.edu/

Kategórie