Ken Blanchard

11.03.2021

Celým menom Kenneth Hartley Blanchard je Americký spisovateľ, obchodný konzultant a motivačný rečník. Jeho rozsiahla autorská činnosť zahŕňa viac ako 60 kníh, kde pôsobil buď ako autor, alebo ako spoluautor. Jeho najúspešnejšia kniha Minútový manažér, ktorá bola vydaná v roku 1982 sa predala vo viac ako 13tich miliónoch výtlačkoch a bola preložená do viac, ako 30tich jazykov.

V roku 2005 bol uvedený do siene slávy firmy Amazon, ako jeden z 25tich najpredávanejších autorov histórie firmy. Je riaditeľom mnohých spoločností, ktoré sa zameriavajú na osobnostný rozvoj a konzultačné služby. Svoje spoločnosti so svojou manželkou zakladali s tromi základnými cieľmi - urobiť zmenu v ľudských životoch, zlepšiť ľudský potenciál a efektivitu na pracovisku a pomôcť organizáciám, aby sa stali dobrými zamestnávateľmi.

oficiálna webstránka : www.kenblanchard.com

Kategórie