Katy Bowman

14.05.2021

Katy Bowman je autorka a motivačná  rečníčka, ktorá mení spôsob, akým sa ľudia pohybujú. Jej osem kníh vrátane priekopníckej knihy "Rozhýb svoju DNA" bolo preložených do viac ako tuctov jazykov po celom svete Katy učí ako sa pohybovať a hovorí o problémoch s pohybom ako takým. Jej tvorba sa pravidelne objavuje v rôznych médiách, ako napríklad Today Show, CBC Radio One, Seattle Times, Joe Rogan Experience a Good Housekeeping.

Spolupracovala so spoločnosťami, ako napríklad Patagonia a aj s neziskovými organizáciami, aby zabezpečila, že aj nižšie sociálno-ekonomické skupiny budú mať úžitok z jej práce. Jej spoločnosť Nutritious Movement je zameraná na pohybové vzdelávanie a má sídlo v štáte Washington, kde Katy aj žije so svojou rodinou.


Oficiálna webstránka : www.nutritiousmovement.com

Kategórie