Jordan B. Peterson

01.06.2021

Jordan B. Peterson je profesorom psychológie na Torontskej univerzite. Vyrastal v mrazivej pustatine severnej Alberty, vyskúšal si súvrat v akrobatickom lietadle z uhlíkového vlákna a na hornom poschodí svojho domu v Toronte si postavil obradnú sálu podľa vzoru kmeňa Kvakiutov, keď ho tento prvý kanadský národ prijal za svojho člena.

 Vyučoval mytológiu právnikov, lekárov a podnikateľov, bol konzultantom generálneho tajomníka OSN, pomohol svojim klientom zvládnuť depresie, obsedantno-kompulzívne poruchy a úzkosť a absolvoval nespočetné množstvo prednášok v Severnej Amerike a Európe. Doktor Peterson v spolupráci so študentami a kolegami publikoval viac ako sto vedeckých prác a svojou knihou Mapy významu: Architektúra presvedčenia transformoval psychológiu náboženstva. Počas pôsobenia na Harvarde ho nominovali na prestížnu Levensonovu cenu za inovatívnu výučbu.

Oficiálny web : www.jordanbpeterson.com


Kategórie