John Timperley

15.05.2021

John Timperley je marketingový riaditeľ v najväčšej svetovej spoločnosti poskytujúcej profesionálne služby PricewaterhouseCoopers. Pravidelne prednáša, prezentuje, vytvára a dodáva programy predaja, rozvoja podnikania a starostlivosti o klientov. Je autorom  kníh Barefoot on Broken Glass - päť tajomstiev úspechu vo výrazne sa meniacom obchodnom svete a medzinárodného bestselleru "Získajte kontakt na úspech".

John, ktorý je teraz aj riaditeľom pre výsledky spoločnosti, pomáha klientom získavať významné úlohy prostredníctvom praktickej podpory s ich návrhmi a vytváraním procesov rozvoja podnikania. Má viac ako 15 ročné skúseností v poskytovaní poradenstva spoločnostiam na úrovni predstavenstva a vrcholového manažmentu. Pred príchodom do spoločnosti PricewaterhouseCoopers bol výkonným riaditeľom britskej pobočky medzinárodného marketingového  poradenstva.