Džiddú Krišnamúrti

13.05.2021

Kategórie

Džiddú Krišnamúrti, pseudonymom Alsion, bol indický filozof, predstaviteľ džňánajogy, a básnik. Najväčší duchovný učiteľ 20. storočia. Typom filozofovania ho radia k učiteľom života, k akým patril napríklad H. D. Thoreau alebo A. Schweitzer.

Jeho život bol viac ako zaujímavým a prejavil sa ako vodcovská osobnosť vo viacerých hnutiach. Nasledoval stopy svojho otca, avšak po nejakom čase sa od jeho názorov začal odkláňať. Mal aj odmietavý postoj voči druhej svetovej vojne, za čo si na jednej strane vyslúžil pozornosť a obdiv jeho nasledovateľov, na druhej strane sa o neho zaujímali rôzne spravodajské a policajné zložky, ako napríklad FBI.

Po druhej svetovej vojne sa začal zúčastňovať seminárov, prednášok a školení na tému život a jeho prioritou nebola ani tak obsahová stránka daných stretnutí. Za najdôležitejšiu vec na celom považoval samotnú účasť na týchto podujatiach. (Zaujímavé. Keby to tak bolo aj v školách). Tvrdil, že každý človek môže nájsť pravdu iba sám, a preto vo výučbe dôsledne popieral akúkoľvek formu vonkajšieho náboženstva.