Dave Ulrich

03.06.2021

Dave Ulrich je profesorom Rensis Likert na Ross School of Business na University of Michigan a partnerom v poradenskej spoločnosti RBL Group ( https://www.rbl.net ) zameranej na pomoc organizáciám a vedúcim predstaviteľom firiem. Publikoval viac ako 200 článkov a viac ako 30 kníh. Upravil správu ľudských zdrojov1990-1999, bol členom redakčnej rady časopisu 4 Journal a predstavenstva Hermana Millera (16 rokov), prednášal v 90 krajinách a uskutočnil workshopy pre viac ako polovicu firiem Fortune 200. Trénoval úspešných vedúcich pracovníkov v podnikaní a je významným členom Národnej akadémie ľudských zdrojov. Je známy tým, že sa neustále vzdeláva, komplexné nápady premieňa na jednoduché riešenia a pre tých, s ktorými pracuje, vytvára skutočnú hodnotu v rôznych pracovných oblastiach.

Kategórie