Daniel Kahneman

04.05.2021

Daniel Kahneman je Izraelčan,  emeritný profesor psychológie a verejných vecí na Princetonskej univerzite. Napriek tomu, že údajne nikdy neabsolvoval kurz ekonómie, je všeobecne považovaný za priekopníka modernej behaviorálnej ekonómie. V roku 2002 mu bola udelená Nobelova cena za ekonomické vedy a za výskum teórie vyhliadok , ktorý sa zaoberá ľudským úsudkom a rozhodovaním.

Jeho práca o heuristike a kognitívnych predsudkoch je obľúbená najmä medzi investormi, pretože objasňuje, ako ľudia prijímajú investičné rozhodnutia. Napriek tomu sú jeho knihy písané zrozumiteľne a "čítateľné" aj pre ľudí bez ekonomického vzdelania. Aplikuje vo svojich dielach aj poznatky z psychológie, ktoré dávajú mnohým jeho výskumom "ľudskejšiu" podobu a ľahšie uplatnenie v praxi. Poznatky z jeho kníh je možné uplatniť v každej sfére života.

Kategórie